*VŠECHNY ČLÁNKY OBSAHUJÍ VYZRAZENÍ DĚJE*

Dvůr křídel a zmaru

3. června 2018 v 21:02 | ČteníkLen |  Sarah J. Maas

Dvůr křídel a zmaru

Autor: Sarah Janet Maas

Počet stran: 717

Edice, díl: Dvůr trnů a růží, díl 3.

Poznámka:
Keir - otec Morrigan (Mor), chtěli jí v 17 letech prodat muži, který nabídne nejvíc, ona však utekla a jejím útočištěm se stal Velaris.
Mor - nenávidí Erise, má Rhysandovi za zlé, že ho pozval na schůzi, aniž by jí o tom řekl. Nenávidí i svého otce.
Eris - bratr Luciena, následník trůnu, chce vládnout na Podzimním dvoře, měl se stát manželem Mor ale zradil ji, pomáhá přesvědčit Keira, aby souhlasil, že Prythianu pomůže. Snažil se Lucienovi pomoct.
Beron - otec Erise, Luciena, vladař Podzimního dvoru
Tarquin - vladař Letního dvoru
Kallias - vladař Zimního dvoru
Thesan - vladař Jitřního dvoru
Helion - vladař Denního dvoru

Děj: Feyre se dostala zpátky na Jarní dvůr a její chování je jedna velká přetvářka. Na dvoře musí žít mj. společně se zrádkyní Ianthe, která zaprodala její sestry a Lucienem. S Rhysandem se dorozumívají prostřednictvím jejich pouta. Jelikož Tamlin, aby Feyre dostal zpátky, uzavřel dohodu s králem Hybernu, přijedou je navštívit hybernští vyslanci: Jurian a dvojčata princezna Brannagh a princ Dagdan.
Chtějí se jet podívat na zeď, která odděluje Říši víl od Říše smrtelníků. A hlavně zjistit, kde by se dala protrhnout. Mezitím se Feyre snaží jakkoli rozpoutat hádky a válku uvnitř Jarního dvora. Ničí důvěru služebnictva v Tamlina, snaží se, aby jeho a Ianthe nikdo nepodpořil v dohodě s Hybernem. Ne všichni však Feyre věří, Lucien, Jurian i Alis (její služebná) mají své vlastní domněnky o tom, co dělá.
Když se Feyre snaží uniknout zpět na Noční dvůr předtím, než se strhne opravdová bitva, stačí zachránit Luciena ze spárů Ianthe. Jenže se na místě objeví i Brannagh a Dagdan, kteří Feyre odhalili už před nějakou dobou a postupně oslabovali její moc vílím zmarem v jídle, aby na to nepřišla. Společně s Lucienem je zabijí a zmizí spolu dřív, než si toho stačí někdo všimnout. Feyreřina přetvářka tak bere za své. Míří na Noční dvůr, Lucien si jde pro svou družku Elain.
Cestou je ale na Podzimním dvoře přepadnou Lucienovi bratři. Zvládnou jim utéct. Potyčka ale nekončí, doženou je na Zimním dvoře. Naštěstí stihnou včas přiletět Cassian s Azrielem a vzít je oba domů.
Tam se Feyre setkává i s Rhysem, Amren a ostatními. Dokonce i se svými sestrami, jejichž chování se změnilo k nepoznání. Nesta je zapšklá jako dřív, ale Elain chce domů, měla mít svatbu. Zbyla z ní jen prázdná schránka, bez citů a emocí. Feyre to láme srdce.
Válečníci chtějí spojit síly Prythianu, aby vytvořili vojska, která se postaví Hybernu. K tomu je zapotřebí svolat radu všech vládců dvorů. Feyre se s Cassianem vydá za Řezbářem kostí, aby jim ve válce pomohl a Nesta se začne cvičit s Amren.
Řezbář si žádá zrcadlo Uroboros, dříve ve vlastnictví Tkadleny (jeho sestry), nyní ve vlastnictví Keira na Dvoře nočních můr. Výměnou za to jim pomůže, pokud ho dostanou z vězení.
Vydají se na Dvůr nočních můr, vyjednávat s Keirem o tom, aby se jeho Legie temnot přidala na stranu Prythianu ve válce proti Hybernu. Objeví se tam i Eris. Keir se k nim přidá, pokud mu Rhys umožní navštěvovat Velaris (chce naštvat Mor). Vydá jim i zrcadlo, pokud Feyre přijde na to jak ho odnést a nezbláznit se.
Mezi Rhysandovou "rodinou" začínají vznikat rozepře. Amren se dozví že navštívili Řezbáře kostí, Rhysand jí nutí prozradit, jak se dostala ven z Vězení. Elain se chová, jako kdyby se zbláznila, vede zvláštní řeči a Nesta je dost možná poslem smrti, vzhledem k tomu, že si při své proměně z Kotlíku něco vzala.
Když do knihovny ve Velarisu proniknou poslové Hybernu, ukáže se, že Elain je chtěla svými řečmi varovat. Jdou si pro Nestu, král chce zpátky to, co si z Kotlíku vzala. Feyre a její sestře se podaří uniknout díky zvláštnímu tvorovi ukrytému na dně knihovny. Feyre mu však dala slib, že mu přivede společníka. Později spolu uzavřou další dohodu - Bryaxis jim má pomoci v bitvě proti Hybernu.
Azriel přijde na to, že Elain je věštkyně. Má vizi o šesté královně, která je zakletá a uvězněná společně s ostatními někde v jezeře. Mohla by jim být důležitým spojencem.
Hybern zaútočí na Letní dvůr, s pomocí Nočního dvoru se mu ubrání.
Nastává den schůze všech dvorů. Sejdou se u Thesana. K překvapení všech dorazí i Tamlin. Mezi všechny vladaře vnáší rozkol. Nakonec se všichni kromě Berona domluví na spojenectví. Zároveň se jim podaří získat protijed proti vílímu zmaru.
Feyre přijde na to, že Lucienův otec je ve skutečnosti Helion, který v minulosti zachránil Beronovu manželku a od té doby ho miluje.
Vladaři však příliš dlouho zahálí a král Hybernu zničí Zeď, která odděluje smrtelníky od vílí říše. Rhys, Feyre, Nesta, Elain a další se vydají za lordem Nolanem a bývalým snoubencem Elain (Nolanovým synem Graysenem). Graysen je z Elain znechucený, nesnáší víly. Chtějí po nich, aby poskytli přístřeší a ochranu všem lidem, kteří se k nim dostanou. Zároveň je tam čeká překvapení, když se setkají s Jurianem.
Jurian vysvětluje, že ve skutečnosti stojí proti králi Hybernu a Rhysovi poradí, kam a kdy umístit svá vojska. Také jim poví, že Tamlin hned po schůzce běžel ke králi.
Vedou se další bitvy už i se spojenci, první se odehrává na Letním dvoru. Při další se Feyre rozhodne, že musí najít Suriela, aby jí prozradil, kde král Hybernu ukrývá svá hlavní vojska a kotlík. Tohle však neví ani on. Než Feyre stihne se Surielem domluvit, objeví se na scéně Ianthe a zabije ho.
Feyre se lstí podaří dovést ji ke Tkadleně, která velekněžku zabije. Když se Feyre vrátí zpátky do válečného ležení, Nesta odhalí, kde Hybern skrývá svá vojska. V noci je volá Kotlík. Odvede si Elain.
Feyre, která na sebe vezme podobu Ianthe a Azriel se jí snaží získat zpět. Tajně jim pomůže Jurian. Uniknou odtamtud jen díky Tamlinovi, který také uteče. Do tábora vedou i zachráněné Požehnané dítě Růžičku.
Od počátku knihy se vyvíjí vztah mezi Nestou a Cassianem, stejně jako mezi Azrielem a Mor. Morrigan nicméně Feyre prozradí, že Azriela nemůže milovat, protože se jí líbí dívky.
Amren najde v Knize dechů kouzlo, kterým lze zrušit královu moc a všechna jeho vojska. Bude ale zapotřebí aby s ní byly i Feyre, Elain a Nesta.
Rhys se rozhodne přenést alespoň část smrtelníků na Letní dvůr, aby zachránili alespoň někoho. Král Hybernu nutí Rhysandovu armádu táhnout do nevýhodné pozice. Feyre stačí před bitvou získat Uroboros a vypustí Řezbáře kostí. Společně s nimi bojují i Bryaxis a Tkadlena. Na poslední chvíli se k nim připojí Beron s Erisem, Tamlin a Greysenovo vojsko lidí.
Když král v bitvě získává převahu, přiletí Drakon, Miryam a jejich legie, loďstvo vede královna Vassa, kterou nakonec našel otec Feyre, Nesty a Elain.
Tkadlena i Řezbář v bitvě zemřou. Amren přivede Feyre ke kotlíku, zatímco Nesta s Cassianem dělají návnadu. Zpočátku se zdá, že Amren je zradila avšak kouzlo, které v knize našla (které jim poradil Suriel) dokáže Amren odpoutat z její podoby. Tím se jí podaří zničit Hybernská vojska.
Mezitím si Nesta musí poradit s Králem, který zabije jejich otce. Feyre pomocí kotlíku všechno vidí, i když není přítomna. Elain nakonec králi probodne hrdlo.
Poté co je Amren osvobozena, dojde ke zničení Kotlíku. Feyre a Rhys ho musí spravit, jinak by byl celý svět zničen. Rhysand ale vyčerpá celou studnici moci a zemře.
Feyre přesvědčí ostatní vladaře, aby mu dali zpátky život, stejně jako to tenkrát udělali s ní. Rhys sebou přivede zpátky i Amren.
Kotlík je ukryt na Cretee u Drakona a Miryam. Po bitvě se pořádá sáhodlouhá rada vladařů i smrtelníků. Jednají o znovuobnovení zdi a příměří.
Nakonec se Feyre, Rhysand a jejich přátelé vrátí do Velarisu. Později se budou muset vypořádat s královnami.

Citace:
Feyre: "Rhysovi bych se jednou ráda pomstila."
Jurian: "To říkají všichni, když předstírají, že je sadistický vrah. Zapomínáš, že jsem ho za války znal. Zapomínáš, že riskoval život svého oddílu, aby zachránil Miryam z nepřátelské pevnosti. Díky tomu ho zajala Amarantha. Rhys věděl, že to je past přichystaná pro prince Drakona. Proto neposlechl rozkazy a napochodoval tam s celým svým oddílem, aby Miryam dostal na svobodu. Ve jménu své přítelkyně,milenky - a ve jménu toho parchanta Drakona. Přitom obětoval své vojáky, protože je potom všechny zajali a mučili. Přesto všichni trvají na tom, že Rhysand nemá duši ani svědomí. Jenže ten muž z vílího rodu, kterého jsem znal, byl z nich všech nejslušnější. Byl lepší než ten podělaný princ. To je něco, čeho se nemůže zříct bez ohledu na to, kolik staletí uplynulo, a Rhys byl příliš vychytralý na to, aby takové zhanobení jeho pověsti bylo čímkoli jiným než promyšleným krokem. Ale teď jsi tu ty, jeho družka. Nejmocnější vladař na světě přišel o svou družku a ještě si pro ni nepřišel, i když sedí bezbranná uprostřed lesa." Jurian se potutelně uchechtl. "Možná to bude tím, že o tebe Rhysand vůbec nepřišel. Spíš tě na nás vypustil.

Amreniny rty se roztáhly v širokém úsměvu hada. "Až vybuchneš, děvče, postarej se, aby to pocítili napříč světy."
Naskočila mi husí kůže. Rhys však lhostejně poznamenal: "Zdá se, že Amren bere hodiny dramatu v divadle kousek od jejího domu."

Mor zavrtěla hlavou, aniž by odvrátila oči od Rhyse. "Kdyby byla Amarantha stále naživu..." To jméno se proplazilo místností a stíny v koutech jako by potemněly. "Kdyby byla naživu a já jí nabídla spolupráci... i kdyby to mělo znamenat záchranu nás všech... Jak by ses cítil?"
(...)
"Kdyby nám Amarantha nabídla aspoň tu nejnepatrnější naději na přežití," řekl Rhys, aniž by uhnul pohledem, "tak by mi bylo dokonale ukradené, jestli mě nutila, abych ji celé ty roky šukal."
(...)
Vdechovala jsem ve tmě jeho vůni a vychutnávala si jeho teplo. "Jsi v pořádku?"
Rhys nějaký čas neodpovídal. "Ne."
Objala jsem ho a pevně ho držela.
"Měl jsem najít nějaký jiný způsob," řekl.
Pohladila jsem ho po hedvábných vlasech.
Rhys tiše dodal: "Kdyby se..." Zřetelně jsem slyšela, jak polkl.
"Kdyby se objevila před mým domem..." Věděla jsem, o kom mluví. "Zabil bych ji. Nenechal bych ji ani promluvit a zabil bych ji."

Cassian si Azriela užasle měřil a já se musela ptát, jak často Azriel ten nůž někomu půjčoval.
Nikdy, ozval se Rhys, který už se vedle povozu opásal svými zbraněmi. Ještě jsem nezažil, že by Azriel dovolil, aby se jeho nože někdo třeba jen dotkl.
Elain zvedla hlavu a zadívala se na Azriela, který rukojeť ještě stále držel. Jejich pohledy se setkaly.

Potom mi stiskl ruku a zadíval se na mě. "A kdybych nenašel svou družku..." Nedostávalo se mu slov a oči se mu stříbřitě leskly.
Pomocí pouta mi řekl: Čekal bych na tebe dalších pět set let. Klidně i tisíc. A kdybychom spolu neprožili ani jediný další den... To čekání stálo za to.

Související obrázek

Zdroj: MAAS, Sarah J. Dvůr křídel a zmaru. V Praze: CooBoo, 2018. ISBN 978-80-7544-515-5.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Slyšel/a jsi o literárním festivalu Humbook?

Ano 25.2% (29)
Ne 74.8% (86)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama