*VŠECHNY ČLÁNKY OBSAHUJÍ VYZRAZENÍ DĚJE*

Krysař

29. ledna 2018 v 17:16 | ČteníkLen |  Povinná četba

Krysař

Kontext autorovy tvorby, základní informace: Viktor Dyk, básník, prozaik, dramatik přelomu 19. a 20. století, pochází z Mělnicka. Vystudoval gymnázium a právnickou fakultu. Po studiích se věnoval i novinářské dráze, přispíval například do Lidových novin. V počátcích tvorby patřil k dekadentnímu křídlu 90. let. Zároveň působil jako právník a politik, za politickou a literární činnost byl vězněn. Byl to buřič, anarchista a kritik společenských poměrů. V jeho dílech se vyskytují i romantické prvky.
Při zklamání z politické scény používá satiru a ironii. Pro jeho dílo je typická deziluze, rozpor mezi snem a realitou, gesta, individuální vzpoury, satirický a ironický pohled na svět.
Utonul v Jaderském moři, předtuchu vlastní smrti najdeme v jeho poslední sbírce Devátá vlna.
Další díla:
a) Poezie
- Pocit, výraz vzpoury, skepse, anarchismu
- Je zde i vliv dekadence
- Sbírky: Síla života, Marnosti - útočné, ironické
- Sbírky: Satiry a humoresky, Pohádky z naší vesnice - lyrické, zklamání z politiky
- Milá sedmi loupežníků - lyricko-epická báseň, příběh vzpoury, lásky a zrady, otázky žárlivosti a pomsty
- Vlastenecká poezie: válečná tetralogie (Lehké a těžké kroky, Anebo, Okno, Poslední rok) - reakce na 1. světovou válku

b) Próza
- Zlý vítr, Tichý dům - povídky
- Prosinec, Prsty - romány

c) Drama
- Ondřej a drak
- Postel

Literárně/obecně kulturní kontext:
Protispolečenští buřiči 20. století
- Po roce 900 vstupuje do literatury nová autorská generace.
- Básníci, kteří se shromažďovali okolo Stanislava Kostky Neumanna, scházeli se v jeho Olšanské vile v Praze. Zde se rozšířilo centrum literárního dění. Sdružovali se kolem časopisu Nový kult.
- Vycházeli z obdobných postupů jako dekadenti, ale byli více revoluční a razantnější
- Staví se proti všemu starému
- Vedou bohémský způsob života
- Bouží se proti autoritám - proti státní moci, církvi, manželství, rodičům,...
- Spojovalo je anarchistické přesvědčení
- Nazýváme je buřiči protože se bouří proti společnosti a chtějí ji změnit pomocí násilných činů

Představitelé:
Karel Toman - Torzo života, Pohádky krve, Měsíce
František Gellner - Po nás ať přijde potopa, Radosti života
Petr Bezruč - Slezské písně
Fráňa Šrámek - Stříbrný vítr, Splav, Rány a růže
Jaroslav Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (k buřičům se řadí pouze volně)

19./20. století Autora lze zařadit do těchto směrů:
Dekadence - tzv. úpadkový směr, vyznačuje se odklonem od reálného světa. Zachycuje vnitřní stavy, autoři se snaží odlišit od ostatních. Vyznává kult silného jedince, má zálibu v morbidních námětech (oslavuje zkázu, smrt, nemoc, rozklad). Pocity hrůzy a zoufalství jsou provázeny bohémským životem. Používá ustálené básnické obraty.
Představitelé: u nás Karel Hlaváček (dílo: Sokolské sonety, Mstivá kantiléna), Anglie: Oscar Wilde, Francie: P. Verlaine (Písně beze slov, Moudrost), Ch. Baudelaire (Květy zla), J. A. Rimbaud (Iluminace, Sezóna v pekle).

Symbolismus - všechno, co existuje, je symbolem něčeho vyššího. Umělec nepíše o tom co viděl, ale zobrazuje představu, kterou do toho ukryl. Vyznačuje se neurčitostí, mlhavostí. Vychází z křesťanství.

V díle se vyskytuje několik symbolů:
píšťala - symbol moci
krysy- přetvářka, společenská špína
země Sedmihradská - symbol splněných snů.

Okolnosti vzniku díla: Dílo je založeno na staré německé pověsti o krysaři ze 13. století. Možným ádrem pověsti mohla být dětská křížová výprava nebo bitva u Gedemünde. Nejdříve bylo dílo publikováno v časopise pod názvem Pravdivý příběh o krysaři.

Literární druh, žánr, výrazová forma: lyricko-epická novela, próza
Téma: základní lidské hodnoty (láska, pomsta, příroda), Krysařův příběh, Dyk se snaží vysvětlit, že mezi partnery by měla být rovnováha lásky, že příděl lásky je vždy pro 2.
Motivy: lakota, nelidskost, přetvářka, milostné motivy, odlišnost lidí, krysy, žárlivost, kouzelná píšťala, propast, zklamání, peníze, dítě, rybář, pomsta, brána do země Sedmihradské, utopení,...
Časoprostor: čas není jednoznačně určen, jaro, děj se odehrává v hanzovním městečku Hammeln (hanza=svaz německých měst, provozující dálkový obchod), kolem propasti, v místním hostinci U žíznivého člověka, doma u Ágnes, hora Koppel. Odehrává se v krátkém časovém úseku.
Kompoziční výstavba: dílo se skládá z 26 krátkých, ale dějově obsáhlých kapitol. Chronologická a částečně retrospektivní kompozice (krysař vzpomíná), v závěru gradace. Důraz na dialogičnost přispívá k dramatičnosti textu a epické sytosti. Autor staví do kontrastu "reálné" město versus "bájné" okolí. Je zde vložena báseň: pohádka O Sedmihradské zemi.
Vypravěč, vyprávěcí způsoby: er-forma, vypravěčem je autor, nezávislý pozorovatel děje, nezasahuje do něj.
Typy promluv: přímá řeč s důrazem na dialogy, vnitřní monology postav, hluboké myšlenky a citáty, řečnické otázky - úvahové pasáže. Dílo je psáno hlavně spisovnou češtinou, využívá nepřímých pojmenování, personifikace a řečnických figur. Zároveň používá i symboly (viz nahoře). Nespisovné formy jazyka se zde nevyskytují, nejsou zde použita ani slova z cizích jazyků (výjimku tvoří pouze německá jména), někdy se vyskytují starší výrazy, přeházený slovosled, knižní výrazy. Jazyk je básnický.

Stručný děj:
Do městečka Hammeln přichází krysař s píšťalou, aby z něj vyhnal krysy. Potkává zde Ágnes, do které se zamiluje a která se stane láskou jeho života.
Konšelé mu nechtějí zaplatit za jeho práci domluvenou částku (sto rýnských), své rozhodnutí zdůvodňují tím, že jim nechce říct své jméno. Rozzuřený krysař z města odchází a slibuje pomstu.
Když se do města vrací, přijde do tamější hospody a najde tam záhadného cizince v černém. Jmenuje se Faustus z Wittenberka a pracuje pro ďábla. Říká mu, že se svou flétnou může dělat lepší věci, než vyhánět krysy.
Ágnes mezitím zjistí, že je těhotná s Kristiánem, jehož nemiluje, neunese to a utopí se.
V krysařovi se vše zlomí, zapíská na píšťalu a všichni lidé z města za ním jdou do propasti - až na rybáře Jörgena, jenž zachrání malé dítě a vydá se hledat matku, která by mu dala pít.
Hlavní postavy:

Krysař - bezejmenný muž, tulák, nevázaný, volný, nespoutaný, tajemný samotář, jeho osamělost spočívá v tom, že nikdy necítil žádný cit (Agnes to změní), moudrý, světem zkoušený, čestný a rozumný - nenechá se tak snadno zlákat, všude je považován za cizince, sám od nikoho nic nechce, ale nesnese nespravedlnost a zklamání láskou, jeho život ztrácí smysl, převládne v něm zloba i zoufalství a posílá nevděčné obyvatele města do propasti (symbolicky: jako kladná postava, která vyčistí město od krys=špatných lidí), je zamilovaný do Ágnes, putuje se svojí píšťalou, o její síle ví, ale nechce jí zneužít.

Ágnes - mladá, krásná, citlivá, prostá dívka, v duši je stále dítě (nechává si vyprávět pohádky od matky), miluje krysaře, ale čeká dítě se svým bývalým milencem Kristiánem (byla s ním z rozumu), je zoufalá, rozhodne si vzít život, naivní, působí nevinně.

Dlouhý Kristián - milenec Ágnes, domnívá se, že ji získá i díky dědictví, které má brzo dostat, nemá tušení, co se mezi Krysařem a Ágnes odehrává, maloměšťák, prospěchář, zajímá se o majetek, kvůli penězům přeje smrt strýci, plavé vlasy, modré oči, vysoký posměvačný mladík, jeho jméno vzbuzuje respekt, pracuje v obchodě svého strýce, ví, že ho jednou zdědí. Typický občan Hammeln.

Sepp Jörgen - prostoduchý rybář, kterému vše dochází až o 24 hodin později, díky tomu se zachrání, všem je pro smích, kdyby nebyl, místní dívky by se o něj jistě zajímaly, má dobré srdce, trpělivý, hodný, cítil povinnost se postarat o dítě, které našel, je nepochopený obyvateli města, kladná postava, touží po lásce.

ZDROJE:
http://read-me-annie.blogspot.cz/2012/10/ctenarsky-denik-krysar.html
http://pufflie.blog.cz/1601/viktor-dyk-krysar-rozbor-dila-k-maturite
http://knihy-maturita.blogspot.cz/2015/11/viktor-dyk-krysar.html
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Slyšel/a jsi o literárním festivalu Humbook?

Ano 24.5% (12)
Ne 75.5% (37)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama